Màng lọc RO Purifim (USA)

  • Thời gian thay thế: 24 – 36 tháng
  • Phù hợp với nhiều nguồn nước tại Việt Nam
Danh mục: