Chính sách bảo mật cá nhân

  • Khi tiến hàng đặt hàng trên website, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết của khách hàng như: Họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại, hình thức thanh toán,…
  • Khách hàng có thể quản lý đơn hàng của mình trên web bằng cách đăng ký và đăng nhập vào tài khoản cá nhân để theo dõi tình trạng đơn hàng và những thông tin liên quan.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng đăng ký để thực hiện nghiên cứu thị trường và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê, tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba. Và khách hàng có quyền từ chối tham gia.
Shopping Cart