1 lít bằng bao nhiêu ml?

Categories
Blog

Bạn đang thắc mắc 1 lít bằng bao nhiêu ml? Đây là câu hỏi khá phổ biến liên quan đến đơn vị đo lường thể tích. Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong nội dung dưới đây nhé: Lit là gì? Theo wikipedia: Lít là một đơn vị chuẩn thuộc hệ mét, […]